Certifikovaná Zdravá školní jídelna Certifikovaná Zdravá školní jídelna

Telefon: 572 552 214

E-mail: jidelna@zsunesco.cz

Postup při přihlašování nového žáka

- vyplnit 2x Dohodu o úplatě za školní stravování (k dispozici u vedoucí ŠJ nebo ke stažení zde)
- dohodu odevzdat u vedoucí ŠJ, zakoupit čip
- zadat svolení k inkasu u své banky nebo platba v hotovosti

Postup při přihlašování dříve přihlášeného žáka

- telefonicky na čísle 572 552 214
- osobně v kanceláři ŠJ 

Jídelníček

K dispozici online na www.strava.cz. V jídelně je denně možnost výběru různých druhů zeleninových a ovocných salátů, ovoce, nápojů.

Zveřejňujeme také jídelníček včetně informací o alergenech.

Pestrou nabídku obědů průběžně fotíme a můžete si je prohlédnout v abecedně seřazené fotogalerii.

Online objednávání obědů

Přes online systém se nelze přihlašovat na nový školní rok, každý strávník se musí osobně nebo telefonicky přihlásit v kanceláři ŠJ (tel. 572 552 214).

Otevírací doba školní jídelny

cizí strávníci: 11:00 - 11:50 (upozorňujeme strávníky na dodržování otevírací doby)
žáci škol: 11:50 - 14:00

Ceny obědů od 1.4.2018

1) Stravování žáků

Žáci, jejichž škola je zřízena městem Uherské Hradiště:
a) 7 – 10 let, cena oběda = cena surovin 23,00 Kč
b) 11 – 14 let, cena oběda = cena surovin 25,00 Kč
c) 15 a více let, cena oběda = cena surovin 26,00 Kč

Žáci, jejichž škola není zřízena městem Uherské Hradiště:
a) 7 – 10 let, cena oběda = cena surovin + cena režií 33,00 Kč
b) 11 – 14 let, cena oběda = cena surovin + cena režií 35,00 Kč
c) 15 a více let, cena oběda = cena surovin + cena režií 36,00 Kč

2) Zaměstnanci ZŠ UNESCO

a) při přítomnosti na pracovišti 3,0 hodiny: cena oběda = cena surovin – příspěvek z FKSP 20,00 Kč
b) nepřítomnost na pracovišti: cena oběda = plná cena 65,00 Kč

3) Zaměstnanci škol, které nejsou zřízeny městem Uherské Hradiště

cena oběda = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů + cena režií + zisk 65,00 Kč

4) Cizí strávníci

cena oběda = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů  + cena režií + zisk 65,00 Kč

5) Stravování účastníků olympiád a jiných akcí

a) 7 – 10 let, cena oběda = cena surovin + cena režií 33,00 Kč
b) 11 – 14 let, cena oběda = cena surovin + cena režií 35,00 Kč
c) 15 a více let, cena oběda = cena surovin + cena režií 36,00 Kč
d) doprovod, cena oběda = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů + cena režií + zisk 65,00 Kč

Strávníci nemohou vyžadovat oběd, pokud vedení školy stanoví, že je školní jídelna mimo provoz.

Cena identifikačního čipu: 120,- (záloha na čip bude vrácena při ukončení stravování)

Možnost úhrady

- sporožiro (inkasováno 5. následující měsíc)
- běžné účty (inkasováno mezi 1-6. následující měsíc)
- hotově (cizí strávníci mohou platit stravenkami TICKET Restaurant), platby je nutno uhradit předem

Pozor: veškeré změny ve způsobu úhrady za stravné nutno nahlásit v kanceláři ŠJ

Prodej obědů

denně 6.00-12.00

noví strávníci v kanceláři ŠJ

již přihlášení strávníci:
- platící hotově - v kanceláři ŠJ
- platící z účtu - v kanceláři ŠJ nebo telefonicky (572 552 214) - nahlásit jméno, třídu

Prodej obědů na další měsíce

Denně 6:00-8:00 (na následující měsíc prodáváme obědy vždy poslední týden v měsíci).

Odhlašování obědů

Oběd na následující den lze odhlásit osobně v kanceláři ŠJ,  telefonicky, na web stránkách nebo v objednávacím boxu den předem do 14:00. Ve výjimečných případech (onemocnění žáka) na daný den do 7:30. Upozorňujeme rodiče na důsledné odhlašování obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud tak neučiní, budou povinni uhradit plnou cenu obědů (par. 4, odst. 9, vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění).

Dokumenty školní jídelny