telefon: 572 501 232, 606 280 864

vedoucí vychovatelka: Jarmila Rochovanská

e-mail: rochovanska@zsunesco.cz

provoz ŠD: od 06:30 do 07:45, od 11:40 do 17:00 hodin

měsíční poplatek: 180 Kč 

V letošním školním roce máme při naší škole 5 oddělení školní družiny s celkovým počtem 150 dětí.

O jednotlivá oddělení se starají vychovatelky Jana Turčínová, Dana Štěrbová, Zuzana Hučková, Michaela Vašinová a vedoucí vychovatelka Jarmila Rochovanská. Dítě je do ŠD přijato na základě vyplněné přihlášky a zaplacení poplatku.

Činnost školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem, pravidelně se s dětmi účastníme okrskových soutěží školních družin, akcí školy (školy v přírodě, dílničky…), podílíme se na výzdobě budovy. Ke své činnosti využíváme 1 dobře vybavenou hernu a 4 třídy, za příznivého počasí využíváme přilehlý park. ŠD je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Snažíme se vytvořit podmínky pro zájmové vyžití dětí, radost, rozvoj specifického nadání, pomáháme dětem překonávat jejich problémy. Naším cílem je, aby naše školní družina byla harmonická, děti v ní byly uvolněné a též komunikace se zákonnými zástupci a učiteli aby byla na dobré úrovni. Pro zpestření činnosti mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky, které pracují na naší škole převážně pod vedením našich učitelů a vychovatelek.