13. 9. 2017

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2018-2020 se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017. Žádáme zákonné zástupce, aby do 31. října 2017 prostřednictvím kanceláře školy (paní hospodářka Otrusinová - hospodarka@zsunesco.cz) doručovali své návrhy vhodných kandidátů přípravnému výboru. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků.

  • volby proběhnou dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle Volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřízených městem Uherské Hradiště
  • v souladu s těmito předpisy jmenuje ředitel školy přípravný výbor v tomto složení: Mgr. Petr Kočíř, Mgr. Alena Rumíšková, Jarmila Rochovanská, Tereza Grufíková + ředitel školy Mgr. Jan Vorba

Za přípravný výbor Mgr. Jan Vorba, ředitel školy