7. 12. 2017

Vánoční hvězda ve dnech adventu už zdobí mnoha lidem jejich domovy. Stala se součástí nejkrásnějších svátků v roce a je symbolem lásky a klidu.

Stejnojmenná sbírka projektu občanského sdružení Šance zase pomáhá těžce nemocným dětem a jejich rodinám v boji se závažnou onkologickou nemocí – s leukémií, která se léčí na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Žáci naší ZŠ UNESCO společně se svými učiteli a rodiči se letos už podruhé rozhodli, že pomohou a zapojí se v tomto adventním čase do této jedinečné charitativní akce.

A už dnes se můžeme všichni pochlubit, že si tento symbol Vánoc, který znamená pro nemocné děti velikou pomoc na jejich cestě za zdravím, zakoupilo a odneslo do svých domovů 296 našich žáků a přispělo tak do této celorepublikové sbírky úžasnou částkou 29 600 korun.

Je to náš malý příspěvek dobré věci, ale právě z malých věcí se nakonec stávají ty velké.

Děkujeme tedy všem rodičům, učitelům i žákům a vážíme si velkého zájmu a jejich pomoci.

L. Mikuláštíková, V. Vyhlídová