22. 6. 2018

Úřední dny kanceláře školy (tel. 724 123 116) jsou v následující dny:

 • červenec: 2.,3.,4.,23.7. vždy v čase 08-11 hod. a 13-15 hod.
 • srpen: 2.,6.,9.,13.,16.,20.,23.8. vždy v čase 08-11 hod. a 13-15 hod.
 • od 27.8. do 31.8. celý týden v tyto hodiny

Vzhledem k probíhající rekonstrukci bude kancelář školy fungovat ve velmi omezeném režimu, vstup do budovy bude pouze bočním vchodem od kolárny. Doporučujeme elektronickou korespondenci. 

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 se bude konat v Klubu kultury v pondělí 3. září:

 • 1. st. 09:00 hod.
 • 2. st. 08:00 hod.

= předpoklad, může být operativně změněno, pokud nepůjde rekonstrukce Hlavní budovy podle plánu: sledujte webové stránky školy

Rozvrh hodin pro nový školní rok bude zveřejněn na začátku srpna zároveň s rozvrhem přípravných kurzů pro absolvování jazykových zkoušek, je možno se ihned po zveřejnění rozvrhu začít do těchto kurzů přihlašovat prostřednictvím uvedených kontaktních údajů:

 • AJ - Cambridge Young Learners English Tests
  Mgr. Gabriela Vašková (1. st.) - vaskova@zsunesco.cz
  Mgr. Romana Přikrylová (2. st.) - prikrylova@zsunesco.cz
 • ŠJ - Diplomas de español (DELE)
  Mgr. Marie Dittrichová (2. st.) - dittrichova@zsunesco.cz
 • NJ - Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) – nově otevíráme od září 2018
  Mgr. Jitka Bajaja Elisová (2. st.) - bajaja@zsunesco.cz
 • FJ - Diplôme d’études en langue française (DELF) – nově otevíráme od září 2018
  Mgr. Irena Kunertová (2. st.) - kunertova@zsunesco.cz

Informační schůzka k těmto kurzům, zejména pro nové zájemce, se bude konat v úterý 11. září od 16:30 hod. v tělocvičně (po třídních schůzkách).

Slavnostní předávání certifikátů úspěšným absolventům těchto zkoušek se bude konat v úterý 18. září od 15:30 hod. v budově Reduty.

Seznamy žáků jednotlivých tříd budou zveřejněny v přípravném týdnu od úterý 28. srpna v suterénu budovy Hradební i Hlavní (jestliže bude v této budově již dokončena rekonstrukce).

Nabídka kroužků školního klubu a školní družiny bude k dispozici na webových stránkách v přípravném týdnu.