26. 6. 2017

Úřední dny kanceláře školy v budově na Komenského nám. 350 (tzn. přítomnost paní hospodářky):

červenec: 3.,4.,7.,17.,24.,26.,31.7. vždy v čase 08-11 hod. a 13-15 hod.

srpen: 3.,14.,16.,21.,23.8. vždy v čase 08-11 hod. a 13-15 hod.

Od 28.8. do 31.8. celý týden v tyto hodiny.

V tuto dobu si žáci (příp. jejich zákonní zástupci) rovněž mohou vyzvednout vysvědčení.

 

Pro vstup do budovy školy prosím zvoňte na zvonek umístěný na vstupních dveřích (příp. volejte tel. 572 432 826). Případné změny vyhrazeny.

 

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy