Členové školské rady ve funkčním období 2015-2017

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče)

Mgr. Tereza Grufíková (předsedkyně školské rady)
Mgr. Gabriela Směřičková
Veronika Vaďurová

Za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Petr Kočíř (od 01.06.2016); Mgr. Ondřej Dostál (01.01.2015-31.05.2016)
Mgr. Vendula Hubáčková (místopředsedkyně školské rady)
Mgr. Věra Vyhlídová

Za zřizovatele

Ing. Jiří Durďák
Ing. Petra Křiváčková
Ing. Zdeněk Procházka