Školní žákovský parlament pracuje na ZŠ UNESCO jako žákovská zastupitelská organizace od roku 2009. Schází se v něm zástupci jednotlivých tříd od 4. ročníku, kteří jsou vždy seznamováni se závazným dokumentem Žákovské ústavy Základní školy UNESCO.

Žákovský parlament se skládá z členů parlamentu a žákovské rady.

Slib zástupců tříd žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

"Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků a podle nejlepšího vědomí a svědomí."

Společným úkolem je

  • rozvíjet demokratické myšlení žáků
  • vytvářet pozitivní klima ve škole
  • je prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
  • učí žáky odpovědnosti a podporuje jejich aktivity
  • zvyšuje prestiž školy

Školní rok 2016/2017

I tento rok se v naší škole schází žákovský parlament, jehož schůzky jsou vždy první středu v měsíci. Tvoří jej 2-3 zástupci jednotlivých tříd, kteří společně s koordinátory (paní učitelka Mikuláštíková a pan učitel Silný) diskutují na různá témata o škole a snaží se tím přispět k všeobecnému blahu a rozvoji. Zároveň fungují jako informátoři třídy v záležitostech plánovaných událostí, ale také všem ostatním členům parlamentu sdělují názory jejich vlastní třídy.

I tento rok se můžete těšit na zajímavé akce žákovského parlamentu. Ať už to je tradiční Mikuláš 9.ročníků nebo Barevný týden na konci školního roku.

Anežka Tinková, 9.A- předsedkyně žákovského parlamentu

 

Členové Žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

5.A:  Hodný A., Janík O.

5.B:  Válek J.

5.C:   Gregor D., Gregor T., Veselý M. 

6.A:   Kročil F., Šimoníková V.

6.B:  Odstrčilíková K., Pelčáková K.

6.C:  Adamíková A., Král T., Němec D., Pavlíček M.

7.A:  Habartová V., Ohnoutková A.

7.B:  Turčínová V., Komárek J.

7.C:  Hezucká M., Šopíková N.

8.A:  Mabbettová A., Zalubilová A.

8.B:   Fojtová M., Ježková T.

9.A:  Mitáčková M., Tinková A.

9.B:  Dominiková P., Horňák H., Šťastová V.

Anežka Tinková 9.A – předsedkyně žákovského parlamentu

Michaela Mitáčková 9.A – zástupce předsedy

Jakub Zámečník 8.C – zástupce předsedy