Školní žákovský parlament pracuje na ZŠ UNESCO jako žákovská zastupitelská organizace od roku 2009. Schází se v něm zástupci jednotlivých tříd od 6. ročníku, kteří jsou vždy seznamováni se závazným dokumentem Žákovské ústavy Základní školy UNESCO.

Žákovský parlament se skládá z členů parlamentu a žákovské rady.

Slib zástupců tříd žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

"Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků a podle nejlepšího vědomí a svědomí."

Společným úkolem je

  • rozvíjet demokratické myšlení žáků
  • vytvářet pozitivní klima ve škole
  • je prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
  • učí žáky odpovědnosti a podporuje jejich aktivity
  • zvyšuje prestiž školy

Školní rok 2017/2018

I tento rok se v naší škole schází žákovský parlament, jehož schůzky jsou vždy první středu v měsíci. Tvoří jej 2-4 zástupci jednotlivých tříd, kteří společně s koordinátory (paní učitelka Mikuláštíková a pan učitel Silný) diskutují na různá témata o škole a snaží se tím přispět k všeobecnému blahu a rozvoji. Zároveň fungují jako informátoři třídy v záležitostech plánovaných událostí, ale také všem ostatním členům parlamentu sdělují názory jejich vlastní třídy.

I tento rok se můžete těšit na zajímavé akce žákovského parlamentu. Ať už to je tradiční Mikuláš 9.ročníků nebo Barevný týden na konci školního roku.

 

Členové Žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

 

6.A:  Mráz Kryštof, Supová Nikol

6.B:  Krátký Jan, Šipka Jan Jakub

6.C:  Gregor Tomáš, Veselý Martin

7.A:  Bobáčiková Natálie, Duong Thuy Linh

7.B:  Kalaizidis Athina, Vaďura František

7.C:  Adamíková Anežka, Němec Dominik, Král Tadeáš, Pavlíček Matěj

8.A:  Habartová Vendula, Ohnoutková Adéla

8.B:  Turčínová Veronika, Balajka Matěj

8.C:  Marášková Anna, Křivánek Vojtěch

9.A:  Mabbettová Apolena, Zalubilová Andrea, Koníček David

9.B:  Fojtová Marika, Ježková Tereza, Lekeš Patrik

9.C: Horehleďová Eliška, Zámečník Jakub, Čtvrtníčková Barbora

 

Zástupci školního žákovského parlamentu pro školní rok 2017/2018

Zástupci školního žákovského parlamentu pro školní rok 2017/2018