12. 10. 2017

Ve středu 11. 10. se konala soutěž Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet se zúčastnilo 26 žáků z 8. a 9. tříd. Řešili otázky z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Nejlepší řešitelé si museli poradit s velmi rozmanitými úlohami z okruhu přírodních věd, například vypočítat měřítko mapy, znát představitele evropských států, určit vzdálenost netopýra od zdi podle údajů z měření echolokačních signálů nebo vypočítat průměrnou rychlost vlaku podle jízdního řádu.

Nejúspěšnějšími řešiteli byli:

1.       místo: Kristýna Pelikánová, 9.B (69 bodů)

2.       místo: Markéta Hrdinová, 9.C (67 bodů)

3.       místo: Tomáš Krátký, 9.C, Kryštof Sláma, 8.C, Kryštof Mikuláš Trávníček, 9.B (62 bodů)