1. 2. 2017

ZŠ UNESCO nabízí v rámci Projektu OP VVV - Výzva 22 na ZŠ UNESCO Uherské Hradiště cyklus odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka.

6. z nich:
Hana Hanáčková – knihovnice (Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště), nositelka Ceny Hanse Christiana Andersena v dánském Odensee
Téma: Vzdělávací zdroje dostupné mimo školu – dětské čtenářství

Termín: úterý 30. ledna 2018, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: janasova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

5. z nich:
Mgr. Iva Chudobová – logopedka SPC Uherské Hradiště
Téma: Komunikační a jazykové dovednosti a kompetence

Termín: úterý 7. listopadu 2017, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Toto setkání doporučujeme zejména rodičům žáků 1. až 3. ročníku, kteří by rádi zlepšili komunikační dovednosti svých dětí.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: janasova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

4. z nich:
Mgr. Jana Dinčić – psycholožka SPC Uherské Hradiště
Téma: Styly učení

Termín: úterý 24. října 2017, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Toto setkání doporučujeme zejména rodičům, kteří by rádi zefektivnili domácí přípravu svých dětí do školy.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: janasova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

3. z nich:
Ing. Adam Skovajsa – pedagog Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Téma: Využití talentu a silných stránek (volba další vzdělávací dráhy)

Termín: čtvrtek 8. června 2017, učebna chemie Hlavní budova od 15:30 hod.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: silny@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

2. z nich:
Mgr. Ludmila Bednaříková – speciální pedagožka
Téma: Inkluzivní vzdělávání – jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Termín: úterý 6. června 2017, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.

Tuto přednášku doporučujeme zejména rodičům dětí se specifickými poruchami učení, rodičům dětí, které jsou ve škole méně úspěšné, ale jistě bude zajímavá i pro rodiče, kteří se chtějí dozvědět více o dalších možnostech kvalitní domácí přípravy na školu a způsobech, jak podpořit školní úspěchy svého dítěte.

Setkání zdarma, počet účastníků omezen, zájemci se přihlásí na e-mail: janasova@zsunesco.cz

Těšíme se na Vás!

 

1. z nich:
Mgr. Ladislav Botek – ředitel Plavecké školy
Téma: Klíčové kompetence v oblasti zdravého životního stylu se zřetelem na jedinečnost plavání a jejich význam pro život v 21. století

Termín: pondělí 24. dubna 2017, sborovna Hlavní budova od 15:30 hod.