Zájmové útvary pro školní rok 2017/2018

Zájmové útvary jsou organizovány v rámci školní družiny nebo školního klubu.
Cena za jeden kroužek/pololetí je 150,- Kč. Vybrané prostředky slouží výhradně na potřeby daného kroužku. Činnost kroužků je zahájena od pondělí 18.09.2017.

 

Sportovní gymnastika Březinová 4.-5. roč. úterý 14.15-15.15
Sportovní gymnastika Březinová 6.-9. roč. úterý 15.15-16.45
Klub informatiky Ondráčková 4. roč. pátek 12.45-13.30
Sportovní hry venku Ondráčková, Rumíšková 1.-5. roč. úterý 12.45-13.30
Sportovní hry venku Ondráčková,
Rumíšková
1.-5. roč. středa 12.45-13.30
Klub matematiky Bellovičová 9.B+9.C čtvrtek 7.00-7.45
Klub matematiky Bellovičová 9.B+9.C pátek 7.00-7.45
Klub matematiky Řezníčková 9.A úterý 7.00-7.45
Robotika Řezníčková 6.-9. roč. středa 14.35-16.15
Florbal mladší Silný 5.-7. roč. úterý, čtvrtek 7.00-7.45
Florbal starší Pírek 8.-9. roč. středa, pátek 7.00-7.45
Klub tance Mikuláštíková,
Černíková
9. roč. pondělí 7.00-7.45
Klub českého jazyka Vyhlídová 9.A+9.B středa 7.00-7.45
Klub českého jazyka Bajaja 9.B středa 7.00-7.45
Klub českého jazyka Nožičková 9.C úterý 7.00-7.45
Minivolejbal Hučková 1.-3. roč. pondělí 15.00-17.00
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Šilcová 2.-3. roč. úterý 13.00-14.30
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Machová 2.-3. roč. úterý 13.00-14.30
Flétna Straková 2.-4. roč. pondělí 13.15-14.00
Literárně-dramatický kroužek Maňásek Štěrbová 1. roč. pondělí 11.45-12.30
Hudební kroužek Písnička Štěrbová 1. roč čtvrtek 11.45-12.30
Tanečně-pohybový kroužek Huňková 4.-5. roč. pondělí 13.30-14.15
Výtvarný kroužek Hanáková 2.-3. roč. úterý
(1x za 14 dní)
14.00-15.30