Zájmové útvary pro školní rok 2016/2017
Cena za jeden kroužek/pololetí je 150,- Kč. Vybrané prostředky slouží výhradně na potřeby daného kroužku. Činnost kroužků je zahájena od pondělí 19.09.2016.

 

Klub českého jazyka Vyhlídová 9.A úterý 7.00-7.45
Sportovní hry venku Rumíšková, Ondráčková 1.-5. roč. středa 12.45-13.30
Sportovní hry venku Rumíšková, Ondráčková 1.-5. roč. čtvrtek 13.45-14.30
Klub informatiky Ondráčková 4.-5. roč. úterý 12:45-13:30
Klub chytrých hlaviček Ondráčková 5. roč. pátek 12:45-13:30
Šikula Hanáková 2.-3. roč. úterý 12.45-13.30
Literárně dramatický kroužek Rochovanská 1. roč. pondělí 11.40-12.25
Zpívání s kytarou Rochovanská 1. roč. čtvrtek 11.40-12.25
Sportovní hry Juráňová 4.-5. roč. pátek 12:45-13.30
Výtvarný kroužek Juráňová 4.-5. roč. středa 13:40-14.25
Florbal dívky Čermáková 6.-9. roč. pondělí 14.30-15.30
Sportovní gymnastika dívky Březinová 3.-5. roč. úterý 13.45-14.45
Sportovní gymnastika dívky Březinová 6.-9. roč. úterý 14.45-16.15
Klub českého jazyka Nožičková 9.B úterý 7.00 -7.45
Minivolejbal Hučková 1.-3. roč. pondělí 15.00-17.00
Výtvarný kroužek Hučková 1. roč. pondělí 11:40-12:35
Jóga pro děti Hučková 1. roč. čtvrtek 11:40-12:35
Kroužek historie Kočíř 6.-9. roč. čtvrtek 7.00-7.45
Klub matematiky Bellovičová 9.A pátek 7.00-7.45
Florbal mladší žáci Pírek 6.-7. roč. úterý, čtvrtek 7.00-7.45
Florbal starší žáci Pírek 8.-9. roč. středa, pátek 7.00-7.45
Florbal Silný 4.-5. roč. úterý 7:00-7:45
Robotika Řezníčková 6.-9. roč. středa 13.40-15.10
Klub matematiky Řezníčková 9.B čtvrtek 7.00-7.45
Klub tance a společenského chování Mikuláštíková, Černíková 9. roč. pondělí 7.00-7.45
Šachový kroužek Beil 1.-5. roč. pondělí 13.00-13.45
Kroužek německého jazyka Mikuláštíková 3.-4. roč. čtvrtek 13.00-13.45
Kroužek španělského jazyka Dittrichová 4.-5. roč. pondělí 13.40-14.25
Kroužek psaní deseti prsty Řezníčková 6.-9. roč. čtvrtek 14.00-14.45
Flétnička Straková 1.-5. roč. středa 14.00-14.45